📢 นนท์ booster จัดฉีดวัคซีนเข็ม 3 เป็น Pfizer (เข็มกระตุ้น) 

📢 นนท์ booster จัดฉีดวัคซีนเข็ม 3 เป็น Pfizer (เข็มกระตุ้น) 

‼️สำหรับคนไทยทุกคน ไม่จำกัดพื้นที่พักอาศัย

‼️ เงื่อนไข 

สำหรับผู้ที่ฉีด AstraZeneca มาครบ 2 เข็ม และ ฉีดเข็ม 2 มาก่อนวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เท่านั้น

📲 ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 21-24 มกราคม 2565 ก่อนเวลา 17.00 น. (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน) https://xn--o3cdavpl4ezlya.com/nontprompt/vcevent/slot/45

📍ฉีดวัคซีนที่ศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย)
-วันที่ 27 มกราคม 2565 จำนวน 6,000 คน
-วันที่ 28 มกราคม 2565 จำนวน 8,000 คน

‼️ เป็นการลงทะเบียน แบบทราบวันนัด และสนามฉีดชัดเจนแล้ว ถือเป็นการยืนยันนัดทันที (ไม่มีการแจ้ง SMS) ในใบนัดจะแสดงสถานที่นัด วันและเวลานัดหมายชัดเจน ขอให้ไปตามเวลานัดหมาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing