📢 "นนท์พร้อม Pfizer Day Again !!" ฉีดวัคซีนที่ MCC Hall เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน วันเสาร์ ที่ 4 ก.ย. 64 จำนวน 8,000 คน
เปิดลงทะเบียนเพิ่ม วันที่ 30 ส.ค. - 2 ก.ย. 64 ก่อนเวลา 20.00 น.

*** โปรดอ่านรายละเอียดด้านล่างให้ครบถ้วน เพื่อรักษาสิทธิการฉีดวัคซีน ***

📢 "นนท์พร้อม Pfizer Day Again !!" ปิดรับแล้ว!

📢 "นนท์พร้อม Pfizer Day Again !!" เปิดลงทะเบียนเพิ่ม วันที่ 30 ส.ค. - 2 ก.ย. 64 ก่อนเวลา 20.00 น.

ลงทะเบียนที่ www.นนท์พร้อม.com หรือคลิกลิงค์ https://xn--o3cdavpl4ezlya.com/nontprompt/wcontent/content_viewfile/pfizer-l3

📍ฉีดวัคซีนที่ MCC Hall เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน วันเสาร์ ที่ 4 ก.ย. 64 จำนวน 8,000 คน

📌 กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน ดังกลุ่มต่อไปนี้

1️⃣ หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป (ต้องนำสมุดฝากครรภ์มาแสดง)
**สามีหรือผู้ติดตามที่พาหญิงตั้งครรภ์ไปฉีดวัคซีน ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน จะได้รับการฉีดวัคซีนเข็ม 1 เป็น Sinovac ในวันที่ 4 ก.ย. 64 (เข็ม 2 เป็น AstraZeneca วันที่ฉีดเข็ม 2 ตามใบนัด)

2️⃣ เด็กอายุ 12-17 ปี (เฉพาะที่เป็น 7 กลุ่มโรคเสี่ยงเท่านั้น***)
⭕️โดยนิยามโรคอ้วนในเด็ก หมายถึง ดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กก. ต่อตารางเมตร หรือ
✔️เด็กอายุ 12-13 ปี ที่มีน้ำหนัก 70 กก.ขึ้นไป
✔️เด็กอายุ 13-15 ปี ที่มีน้ำหนัก 80 กก.ขึ้นไป
✔️เด็กอายุ 15-17 ปี ที่มีน้ำหนัก 90 กก.ขึ้นไป
หรือเด็กอ้วนที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากภาวะทางเดินหายใจอุดกั้น
➕กลุ่มโรคพันธุกรรม รวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์ เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุนแรง เด็กที่มีพัฒนาการช้า

3️⃣ ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (เกิดก่อน 15 ส.ค. 2504)

4️⃣ กลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเสี่ยง***
เพิ่มโรคความดันโลหิตสูง
(ต้องนำหลักฐานมาแสดง อาทิ สมุดประจำตัว หรือใบนัดหมอ)
⭕️ นิยามโรคอ้วนในผู้ใหญ่ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) คือ ผู้ที่มีน้ำหนักเกิน 100 กก. หรือ ดัชนีมวลกายมากกว่า 30 กก. ต่อตารางเมตร ขึ้นไป

🟥 ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเสี่ยง ได้แก่ ***
1) โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง
2) โรคหัวใจและหลอดเลือด
3) โรคไตวายเรื้อรัง
4) โรคหลอดเลือดสมอง
5) โรคมะเร็งทุกชนิด
6) โรคเบาหวาน
7) โรคอ้วน